Que thổi Carbon, đầu nối

Giá: liên hệ

  • Gouging carban sử dụng để loại bỏ các khuyết tật mối hàn, tạo lỗ, kiểm tra đường hàn,…
  • Gouging carbon, đầu nối có ưu điểm sử dụng toàn bộ que thổi than, giúp giảm chi phí sản xuất.