Que thổi Carbon, đầu nối

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Gouging carban sử dụng để loại bỏ các khuyết tật mối hàn, tạo lỗ, kiểm tra đường hàn,…
  • Gouging carbon, đầu nối có ưu điểm sử dụng toàn bộ que thổi than, giúp giảm chi phí sản xuất.

 

Que thổi carbon, đầu nối

Que thổi carban, đầu nối

TYPE NORMAL DIMENSIONS STANDARD CURRENT(A) SHAPE
Diameterx Length (mm) (inch)
10 MJ 355 (430) Ø10.0 x 355(430) 3/8 x 14(17) 600~650 JOINTED
GROOVE
CENTER-LATHED
11 MJ 430 Ø11.0 x 430 3/8  x 17 650~700
13 MJ 355 (430) Ø13.0 x 355 (430) 1/2 x 14 (17) 800~900
16 MJ 355 (430) Ø16.0x 355 (430) 5/8 x 14 (17) 1000~1100
19 MJ 355 (430) Ø19.0 x 355 (430) 3/4 x 14 (17) 1100~1200
THP industry