Cách điện 500A, loại 2

QUICK OVERVIEW

  • Chất lượng tốt, thay thế rất tốt cho sản phẩm chính hãng: Pana, OTC, Binzel với chi phí cực thấp.
  • Chính sách giảm giá với số lượng nhiều.

Cách điện 500, loai II

Cách điện 500A, loại 2

THP industry