Cổ cong 500A

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Cổ cong / cổ thẳng 500A sử dụng trên các dòng súng: Pana, Binzel, OTC…
  • Cổ thẳng ứng dụng cho hàn rùa, hàn tự động
  • Chất lượng tốt, tương đương Pana, Binzel,….
  • Ưu đãi với số lượng nhiều.

Torch neck AB 50

Cổ cong/thẳng 500A

THP industry