Ruột dẫn dây hàn 1.2

Giá: liên hệ

  • Sử dụng cho dây hàn 1.2 / 1.6mm
  • Chiều dài: 3m; 4m; 5m (3m; 4.5m)
  • Ưu đãi với số lượng lớn