Que thổi carbon, đầu dẹt

Giá: liên hệ

  • Gouging carban sử dụng để loại bỏ các khuyết tật mối hàn, giá thầu hàn,…
  • Hình dẹt (hình chữ nhật) giúp hạn chế hồ quang tập trung vào vật liệu