Que thổi carbon, đầu dẹt

QUICK OVERVIEW

  • Gouging carban sử dụng để loại bỏ các khuyết tật mối hàn, giá thầu hàn,…
  • Hình dẹt (hình chữ nhật) giúp hạn chế hồ quang tập trung vào vật liệu

Que thôi carbon, đầu dẹt

Que thổi carbon, đầu dẹt

TYPE NORMAL DIMENSIONS STANDARD CURRENT(A) SHAPE
Diameterx Length (mm) (inch)
10 RD 305 5 x 10 x 305 3/16 x 3/8 x 12 250~300 RECTANGULAR / FLAT
12 RD 305 5 x 12 x 305 3/16 x 15/32 x 12 300~350
15 RD 305 5 x 15 x 305 3/16 x 9/16 x 12 350~400
20 RD 305 5 x 20 x 305 3/16 x 3/4 x 12 500~550

 

THP industry