SHILI

 • Que thổi carbon

  • Gouging carban sử dụng để cắt, loại bỏ các khuyết tật mối hàn, tạo lỗ, kiểm tra đường hàn,…
  • Gouging carbon có mức tiêu hao thấp, chất lượng ổn định.
 • Que thổi carbon, đầu dẹt

  • Gouging carban sử dụng để loại bỏ các khuyết tật mối hàn, giá thầu hàn,…
  • Hình dẹt (hình chữ nhật) giúp hạn chế hồ quang tập trung vào vật liệu
 • Que thổi Carbon, đầu nối

  • Gouging carban sử dụng để loại bỏ các khuyết tật mối hàn, tạo lỗ, kiểm tra đường hàn,…
  • Gouging carbon, đầu nối có ưu điểm sử dụng toàn bộ que thổi than, giúp giảm chi phí sản xuất.

   

THP industry