Dịch vụ cho thuê máy hàn các loại

Dịch vụ cho thuê máy hàn:

  • Máy hàn MIG/MAG
  • Máy hàn TIG
  • Máy hàn hồ quang