Đồng hồ Propane

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

  • Xuất xứ: KOIKE, Made in Japan

Đồng hồ LPG

Đồng hồ LPG

Thông số kỹ thuật:

Model Loại khí Áp suất đồng hồ (psi) Dải áp suất cung cấp
(psi)
Lưu lượng
[Áp suất]
Trọng lượng
(kg)
Đầu vào Đầu ra
Custom 101 Oxygen
CGA-540
4000 355 0-213 25Nm³/h
[0.8MPa]
1.0
Custom 202 Acetylene
CGA-300
355 30 0-18 5Nm³/h
[0.05MPa]
1.0
Custom 206 Propane
CGA-510

 

THP industry