Đồng hồ Acetylene

 • Đồng hồ acetylen Fighter, Tanaka

  • Chất lượng tốt đáp ứng hoàn hảo cho công việc cắt kim loại.
  • Được chế tạo đặc biệt, khí ra ổn định, năng suất lao động tăng, giảm chi phí sản xuất.
  • Dòng sản phẩm tiệm cao cấp của hãng Tanaka- Japan.
  • Xuất xứ: Tanaka- Japan, Made in Thailand
 • Đồng hồ Acetylene

  • Xuất xứ: KOIKE, Made in Japan
 • Đồng hồ Acetylene Rhona

  • Chất lượng tốt, an toàn khi sử dụng.
  • Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn
  • Ưu đãi với số lượng lớn
  • Xuất xứ: GCE, Germany
 • Đồng hồ Argon Rhona

  • Chất lượng tốt, an toàn khi sử dụng.
  • Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn
  • Xuất xứ: GCE, Germany
 • Đồng hồ Oxy

  • Xuất xứ: KOIKE, Made in Japan
 • Đồng hồ Oxygen Rhona

  • Chất lượng tốt, an toàn khi sử dụng.
  • Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn
  • Ưu đãi với số lượng lớn
  • Xuất xứ: GCE, Germany
 • Đồng hồ Propane

  • Xuất xứ: KOIKE, Made in Japan
THP industry