Đồng hồ acetylen Fighter, Tanaka

QUICK OVERVIEW

  • Chất lượng tốt đáp ứng hoàn hảo cho công việc cắt kim loại.
  • Được chế tạo đặc biệt, khí ra ổn định, năng suất lao động tăng, giảm chi phí sản xuất.
  • Dòng sản phẩm tiệm cao cấp của hãng Tanaka- Japan.
  • Xuất xứ: Tanaka- Japan, Made in Thailand

Đồng hồ acetylene/LPG Fighter

Thông số kỹ thuật:

Model Loại khí Kiểu ren kết nối Áp suất đồng hồ (kg/cm²) Áp suất làm việc tối đa
(kg/cm²)
Lưu lượng
[Áp suất]
Trọng lượng
(kg)
Inlet Outlet Inlet Outlet
Đồng hồ Fighter Oxygen CGA-540L G3/8 280 25 9.9 25Nm³/h
[0.8MPa]
1.8
Đồng hồ Fighter Acetylene/LPG CGA-510 G3/8 40 2 0.98 5Nm³/h
[0.05MPa]
1.8
THP industry