Bộ đèn cắt

QUICK OVERVIEW

  • Xuất xứ: KOIKE, Japan

 

Jpeg
<strong>Bộ đèn cắt KOIKE</strong>

Bao gồm:

  • Đồng hồ: Acetylene / LPG & Oxygen
  • Mỏ cắt: MK-100, MK-251,…
  • Bộ van chống cháy ngược: 2 cái ở đồng hồ & 2 cái ở mỏ cắt. Van chống cháy ngược phải đảm bảo có 3 chức năng: NV, FA, TV. Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn khí EN730-1
THP industry