Mỏ cắt plasma P80C, Sunshine

QUICK OVERVIEW

  • Xuất xứ: Sunshine, Made in Korea
  • Ưu đãi với số lượng nhiều.

Mỏ cắt plasma P80C

Thông số kỹ thuật:

TT Tên và quy cách Dòng cắt
( A )
Chiều dài
( M )
Hình dáng
1 Mỏ cắt plasma P80C 80 6; 8; 10 Cong
2 Mỏ cắt plasma P120C 120
3 Mỏ cắt plasma P150C 150
4 Mỏ cắt plasma P80S 80 Thẳng
5 Mỏ cắt plasma P120S 120
6 Mỏ cắt plasma P150S 150

 

THP industry