Béc cắt 3051GE, Tanaka

QUICK OVERVIEW

  • Chất lượng béc cao, phù hợp với cắt máy và cắt tay.
  • Chất lượng đường cắt đẹp, ổn định.
  • Ưu đãi với số lượng nhiều.
  • Xuất xứ: Tanaka – Japan, Made in Thailand

Béc cắt 3051GE

Thông tin kỹ thuật:

Béc cắt số Dãy cắt
(mm)
Tốc độ cắt
(mm/phút)
Áp suất khí Lưu lượng khí ( lít / giờ ) Đèn cắt
Oxygen LPG Oxygen cắt Oxygen làm nóng LPG
Psi Kg/cm² Psi Kg/cm²
00 3 700 28 2,0 2,0 0,1 10,83 18,33 5,00 HC-391
HC-391B
HC-392
HC-338S
HC-312
HC316
HC-325
HC-326C
HC-326L
0 6 600 43 3,0 2,0 0,1 18,33 18,33 5,00
1 9 550 50 3,5 2,0 0,1 33,33 18,33 5,00
12 500 50 3,5 2,0 0,1 33,33 18,33 5,00
2 19 500 50 3,5 2,0 0,1 55,00 21,67 5,83
25 450 50 3,5 2,0 0,1 55,00 21,67 5,83
3 30 430 50 3,5 2,0 0,1 85,00 21,67 5,83
38 350 50 3,5 2,0 0,1 85,00 21,67 5,83
4 60 280 64 4,5 3,0 0,2 141,67 25,00 6,67
76 200 64 4,5 3,0 0,2 141,67 25,00 6,67
5 100 200 71 5,0 3,0 0,2 208,33 25,00 6,67
6 150 150 78 5,5 4,0 0,3 275,00 30,83 8,33
200 100 78 5,5 4,0 0,3 275,00 30,83 8,33
7 250 76 78 5,5 5,0 0,4 391,67 50,00 13,33
8 300 70 78 5,5 6,0 0,4 475,00 55,83 15,00

 

THP industry