Cán béc hàn ABIMIG 355, Binzel- Đức

QUICK OVERVIEW

THP Industry Co., Ltd – Công ty phân phối Ủy quyền Abicor Binzel – CHLB Đức tại Việt Nam

Tất cả các sản phẩm Abicor Binzel do công ty THP nhập khẩu đều có Chứng chỉ CO (chứng chỉ xuất xứ do phòng thương mại cấp) bản chính

Xuất xứ: Abicor Biznel- Germany

Cán béc hàn ABIMIG 355, M16/M8 L52, Binzel- Đức

THP industry