Van điện từ SVZ-2.2

Giá: liên hệ

  • Sử dụng cho nhiều loại máy hàn.
  • Ưu đãi với số lượng nhiều