Mỏ thổi than 1000A, Sunshine

QUICK OVERVIEW

  • Xuất xứ: Sunshine, Made in Korea
  • Ưu đãi với số lượng nhiều.

Mỏ thổi than 1000A

Thông số kỹ thuật:

TT Tên và quy cách Dòng gouging
( A )
Chiều dài
( M )
1 Mỏ thổi than 800A 800 2; 4; 6; 8; 10
2 Mỏ thổi than 1000A 1200
THP industry