Van chống cháy ngược, Tanaka

QUICK OVERVIEW

* Xuất xứ: Tanaka- Japan, Made in Thailand

Van chống cháy ngược FA-210 O(Oxygen)

 

THP industry