Thân mỏ thổi than 1000A, Sunshine

QUICK OVERVIEW

  • Xuất xứ: Sunshine, Made in Korea
  • Ưu đãi với số lượng nhiều.

Thân mỏ thổi than 1000A

Thông số kỹ thuật:

TT Tên và quy cách Dòng gouging
( A )
1 Mỏ thổi than 800A 800
2 Mỏ thổi than 1000A 1200
THP industry