Thân mỏ cắt plasma P80C, Sunshine

QUICK OVERVIEW

  • Xuất xứ: Sunshine, Made in Korea
  • Ưu đãi với số lượng nhiều.

Thân mỏ cắt plasma P80C

Thông số kỹ thuật:

TT Tên và quy cách Dòng cắt Hình dáng
1 P80C 80A Thân cong
2 P120C 120A
3 P150C 150A
4 P80S 80A Thân thẳng
5 P120S 120A
6 P150S 150A

 

THP industry