Điện cực hàn TIG WC20 2.4x175mm

Điện cực hàn TIG WC20 2.4x175mm

THP industry